Προϊόντα
Εταιρείες
Αγγελίες Πώλησης
Αγγελίες Αγοράς
 
v
Σύνθετη Αναζήτηση
Made in Greece
Διαχείριση
Ειδικά Ελληνικά Προϊόντα
Βοήθεια
Πληροφόρηση
Καλωσήλθατε! Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Όροι Χρήσης του Made in Greece

Εισαγωγή

Αυτή η συμφωνία Όρων Χρήσης (η «συμφωνία») περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση του Ιστοχώρου Made in Greece ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον ενιαίο εντοπιστή πόρου www.madein-greece.com (ο «Ιστοχώρος»). Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς ως χρήστη του δικτυακού τόπου (ο "χρήστης") και του Made in Greece ("Made in Greece").

1. Εφαρμογή και αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων του Made in Greece 

1.1 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, "Χρήστης" είναι κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση στoν Ιστοχώρο για οποιοδήποτε σκοπό, ανεξαρτήτως του αν ο χρήστης είναι απλά εγγεγραμμένος στο Made in Greece ή αν ο χρήστης είναι συνδρομητής για μια συγκεκριμένη υπηρεσία που παρέχεται από το Made in Greece.
Ένας Χρήστης περιλαμβάνει το άτομο που χρησιμοποιεί αυτό τον Ιστοχώρο, καθώς και κάθε νομική οντότητα που μπορεί να εκπροσωπείται από τέτοιο πρόσωπο στο πλαίσιο πραγματικής ή προφανούς αρχής.
1.2 Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστοχώρου, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που μνημονεύονται στην παρούσα συμφωνία ως χρήστης.
Δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά την πρόσβαση ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε περαιτέρω αναβάθμιση, τροποποίηση, προσθήκη ή αλλαγή σε αυτό τον Ιστοχώρο. Αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτό τον Ιστοχώρο.
1.3 Η παρούσα συμφωνία ισχύει για κάθε Ειδική Υπηρεσία (όπως ορίζονται παρακάτω), πέρα από οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις που μπορούν να ισχύουν για αυτές τις συγκεκριμένες Ειδικές Υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση όμως ότι:
(α) σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων της, τους όρους και τις προϋποθέσεις που μπορούν να εφαρμόζονται στις εν λόγω Ειδικές Υπηρεσίες, καθώς και κάθε διάταξη της συμφωνίας αυτής, όπως διαφοράς ή ασυμφωνίας πρέπει (εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητώς ή συμφωνηθεί) να επιλυθεί με τρόπο ευνοϊκό για το Made in Greece και
(β) μόνο στο βαθμό που τέτοιες διαφορές ή ασυμφωνίες δεν μπορούν να επιλυθούν, οι διατάξεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτές τις συγκεκριμένες Ειδικές Υπηρεσίες θα υπερισχύουν.

1.4 Το Made in Greece μπορεί να τροποποιεί την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη συμφωνία στον Ιστοχώρο.
Η τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη συμφωνία τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την δημοσίευσή της.
Η συμφωνία αυτή τροποποιήθηκε τελευταία στις 1 Μάρτη του 2011. Η δημοσίευση από το Made in Greece της τροποποιημένης και επαναδιατυπωμένης συμφωνίας και η συνέχιση χρήσης της Υπηρεσίας θα θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Επίσης, η τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη Υπηρεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά στα μέλη μας.
Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί αλλιώς να τροποποιηθεί, παρά μόνο εγγράφως από εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Made in Greece.

2. Ειδικές Υπηρεσίες του Made in Greece

2.1 Η πρόσβαση στον Ιστοχώρο και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του παρέχονται σε όλους τους χρήστες δωρεάν. Ωστόσο, το Made in Greece διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή χαρακτηριστικά του Ιστοχώρου ("Ειδικές Υπηρεσίες") σε Συνδρομητικούς χρήστες ή χρήστες που υποβάλλονται σε ειδική διαδικασία εγγραφής.
Η πρόσβαση και η χρήση αυτών των Ειδικών Υπηρεσιών διέπονται από πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις υπό τις ξεχωριστές συμφωνίες επιπρόσθετα της παρούσας συμφωνίας.
2.2 Το Made in Greece διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί Ειδικές Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, προκειμένου να προστατευτούν τα συμφέροντα Made in Greece.

3. Χρήστες Γενικά του Made in Greece

3.1 Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον Ιστοχώρο μόνο για προσωπική ή εσωτερική χρήση.
Κάθε χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αντιγράψει, αναπαράγει ή δε θα κάνει λήψη πληροφοριών, κειμένων, εικόνων, βίντεο κλιπ, καταλόγων, αρχείων, βάσεων δεδομένων ή λιστών που είναι διαθέσιμα στο ή μέσω του Ιστοχώρου (το "Περιεχόμενο Made in Greece") με σκοπό την επαναπώληση ή την εκ νέου διανομή περιεχομένου του Made in Greece, τη μαζική αλληλογραφία (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ασύρματων μηνυμάτων κειμένου, ταχυδρομείου ή με κάποιο άλλο τρόπο), λειτουργώντας μια επιχείρηση που ανταγωνίζεται με το Made in Greece, ή που με κάποιο άλλο τρόπο εκμεταλλεύεται εμπορικά το περιεχόμενο του Made in Greece. Συστηματική ανάκτηση περιεχομένου του Made in Greece από αυτόν τον Ιστοχώρο για τη δημιουργία ή την σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογής, σύνταξης, βάσης δεδομένων ή καταλόγου (είτε μέσω ρομπότ, αραχνών, οι αυτόματες συσκευές ή χειροκίνητες διαδικασίες) χωρίς την έγγραφη άδεια της Made in Greece απαγορεύεται.
Επιπλέον, η χρήση του περιεχομένου ή των υλικών για οποιοδήποτε σκοπό, που δεν επιτρέπεται ρητά στην παρούσα συμφωνία απαγορεύεται.
3.2 Κάποιο από το περιεχόμενο του Made in Greece που προβάλλεται σε αυτό τον Ιστοχώρο χορηγήθηκε ή δημοσιεύτηκε από τρίτους ("Περιεχόμενο Τρίτων ").
Ούτε το Made in Greece ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές μας, λειτουργούς και υπαλλήλους έχει συνάψει καμία σχέση αντιπροσώπευσης των πωλήσεων με το εν λόγω τρίτο μέρος λόγω της προβολής στο Made in Greece περιεχομένου Τρίτων στον Ιστοχώρο.
Κάθε περιεχόμενο Τρίτων είναι αποκλειστική ευθύνη του μέρους που παρέχει το περιεχόμενο.
Το Made in Greece δεν είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια, την ευπρέπεια, τη νομιμότητα ή την αλήθεια οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτων και δεν είναι υπόλογο σε κανένα χρήστη σε σχέση με την εμπιστοσύνη αυτών των χρηστών σε τέτοιο Περιεχόμενο Τρίτων. Επιπλέον, το Made in Greece δεν είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κάθε χρήστη στον Ιστοχώρο, και δεν είναι υπόλογο σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με οποιαδήποτε ζημία την οποία υπέστη από οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα των πράξεων του χρήστη.
3.3 Το Made in Greece μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση χρηστών στο περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους μέσω υπερσυνδέσεων (με τη μορφή συνδέσμου λέξης, διαφημιστικών συνθημάτων ή με άλλο τρόπο) στο δικτυακό τόπο του εν λόγω τρίτου μέρους.
Εφιστάται η προσοχή σας να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων ιστοχώρων και/ ή και πολιτικές προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν από τη χρήση αυτών των ιστοχώρων, ώστε να γνωρίζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης των εν λόγω ιστοχώρων.
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το Made in Greece δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε τέτοια ιστοχώρο τρίτου, δεν παρακολουθεί αυτές τις τοποθεσίες, και ότι το Made in Greece δεν είναι υπεύθυνο ή υπόλογο σε κανέναν για έναν τέτοιο ιστοχώρο, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται σε τέτοιους δικτυακούς τόπους.
3.4 Μηνύματα ή πληροφορίες που αποστέλλονται από έναν χρήστη μέσω των συστημάτων επικοινωνίας που παρέχονται μέσω του Ιστοχώρου, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή επιστολών σε παραλήπτες που προέρχονται από τον Ιστοχώρο, δεν περιέχουν κανένα από τα στοιχεία που περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 5.5 παρακάτω.
3.5 Το Made in Greece διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να αρνηθεί ή να δημιουργήσει διαφορετικού τύπου προσβάσεις στον Ιστοχώρο και τα χαρακτηριστικά του σε σχέση με διαφορετικούς χρήστες, ή να αλλάξει οποιαδήποτε από τις δυνατότητες ή να εισάγει νέα χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Κάθε χρήστης αναγνωρίζει ότι η αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, συνολικά ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της επιχείρησής του.
Κάθε Χρήστης αποδέχεται ότι σε καμία περίπτωση το Made in Greece δεν είναι υπεύθυνο έναντι του χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε αδυναμία χρήσης του Ιστοχώρου (είτε λόγω διαταραχής, περιορισμένης πρόσβασης, αλλαγής ή τερματισμού οποιοδήποτε χαρακτηριστικού του Ιστοχώρου ή με άλλο τρόπο), τυχόν καθυστερήσεις, λάθη ή παραλείψεις σε σχέση με τις επικοινωνίες ή την μετάδοση ή οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή άλλη) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά του.
3.6 Κανένας Χρήστης δε θα αναλάβει κάποιο σχέδιο για να υπονομεύσει την ακεραιότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δικτύων που χρησιμοποιούνται από το Made in Greece και / ή οποιοδήποτε άλλο χρήστη και κανένας Χρήστης δεν θα προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τέτοια συστήματα ή δίκτυα πληροφορικής.
3.7 Σας καλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Made in Greece που διέπει την προστασία και χρήση των πληροφοριών κάθε Χρήστη που έχει στη διάθεσή το Made in Greece.
Κάθε Χρήστης αποδέχεται την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τυχόν ενημερώσεις και τροποποιήσεις σε αυτή. Κάθε χρήστης αναγνωρίζει ότι το Made in Greece μπορεί να αλλάξει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό με την προϋπόθεση ότι το Made in Greece διαθέτει την ενημερωμένη έκδοση της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Ιστοχώρο ανά πάσα στιγμή.
Η συνέχιση της χρήσης του Ιστοχώρου θα θεωρείται ως αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που στη συνέχεια εμφανίζεται στον Ιστοχώρο κατά τη στιγμή της χρήσης αυτής.

4. Εγγεγραμμένοι Χρήστες εκτός Ελλάδας του Made in Greece

4.1 Κάθε χρήστης που έχει συμπληρώσει ένα έντυπο εγγραφής on-line στην ιστοσελίδα, δίνοντας στοιχεία του (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ.) είναι εγγεγραμμένος χρήστης του Made in Greece («εγγεγραμμένος χρήστης").
Το Made in Greece θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό περιορισμένων δυνατοτήτων ("Περιορισμένος Λογαριασμός") για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη και κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει εκχωρήσει ένα ψευδώνυμο χρήστη ("User ID ") και τον κωδικό πρόσβασης ("Password") για την είσοδο στο λογαριασμό του.
4.2 Το Made in Greece μπορεί να χορηγεί στον λογαριασμό περιορισμένο χώρο αποθήκευσης για το χρήστη για να στείλει πληροφορίες.
Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλους τους χρήστες και το περιεχόμενο όλων των μηνυμάτων που διαβιβάζονται μέσω του λογαριασμού, καθώς και τις συνέπειες ενός τέτοιου μηνύματος.
4.3 Εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι μια επιχειρηματική οντότητα, δηλώνετε ότι (α) έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εταιρεία με την παρούσα συμφωνία,
(β) η διεύθυνση που χρησιμοποιείτε κατά την εγγραφή είναι η τόπος της κύριας εγκατάστασης, έδρας της εν λόγω επιχειρηματικής οντότητας και
(γ) όλες οι άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται στο Made in Greece κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ένα υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσώπου δεν θα θεωρείται μια ξεχωριστή οντότητα και ο κύριος τόπος της επιχειρηματικής του δραστηριότητας θα θεωρείται ότι είναι εκείνος της έδρας της.

 5. Εγγεγραμμένοι Χρήστες από την Ελλάδα του Made in Greece

5.1 Κάθε χρήστης που έχει συμπληρώσει ένα έντυπο εγγραφής on-line στην ιστοσελίδα, δίνοντας στοιχεία του (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, λεπτομέρειες των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, κ.λπ.) είναι εγγεγραμμένος χρήστης της Made in Greece ("εγγεγραμμένος χρήστης").
Το Made in Greece θα δημιουργήσει ένα λογαριασμό ("Λογαριασμός") για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη και κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει εκχωρήσει ένα ψευδώνυμο χρήστη ("User ID ") και τον κωδικό πρόσβασης ("Password") για την είσοδο στο λογαριασμό του.
5.2 Το Made in Greece μπορεί να χορηγεί τον λογαριασμό με περιορισμένο χώρο αποθήκευσης για το χρήστη να στείλει ή να λάβει πληροφορίες.
Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλους τους χρήστες και το περιεχόμενο όλων των μηνυμάτων που διαβιβάζονται μέσω του λογαριασμού, καθώς και τις συνέπειες ενός τέτοιου μηνύματος.
5.3 Εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι μια επιχειρηματική οντότητα, δηλώνετε ότι (α) έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εταιρεία με την παρούσα συμφωνία,
(β) η διεύθυνση που χρησιμοποιείτε κατά την εγγραφή είναι η τόπος της κύριας εγκατάστασης, έδρας της εν λόγω επιχειρηματικής οντότητας και
(γ) όλες οι άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται στο Made in Greece κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ένα υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσώπου δεν θα θεωρείται μια ξεχωριστή οντότητα και ο κύριος τόπος της επιχειρηματικής του δραστηριότητας θα θεωρείται ότι είναι εκείνος της έδρας της.
5.4 Με το να γίνεται εγγεγραμμένος Χρήστης, συναινείτε να συμπεριληφθούν τα Προσωπικά στοιχεία σας στη Βάση Δεδομένων μας και εξουσιοδοτείτε το Made in Greece να μοιραστεί τέτοιες πληροφορίες με άλλους χρήστες και με συνεργάτες, διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους του Made in Greece.
5.5 Το Made in Greece μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει το λογαριασμό ενός Εγγεγραμμένου Χρήστη οποιαδήποτε στιγμή δίνοντας του ειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαιτείται εφόσον:
(α) Σύμφωνα με την κρίση του Madein-Greece υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση των όρων αυτής της Συμφωνίας από τον εγγεγραμμένο χρήστη ή
(β) Το Made in Greece έχει λόγους να υποπτευθεί ότι πληροφορίες που έχει δώσει ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι αναληθείς, ανακριβείς ή δεν είναι πρόσφατες ή πλήρεις ή
(γ) Το Made in Greece πιστεύει ότι οι πράξεις του εγγεγραμμένου χρήστη μπορεί να προκαλέσουν οικονομικές ζημίες ή νομικά προβλήματα στον ίδιο τον χρήστη, σε έλλους χρήστες του Made in Greece ή στο Made in Greece.
5.6 Ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του για διαφημιστική αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές, ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή για τη μεταφορά οποιουδήποτε παράνομου, ενοχλητικού, δυσφημιστικού, υβριστικού, απειλητικού, επιζήμιου, χυδαίου, αισχρού ή άλλου αποδοκιμαστέου υλικού οποιοδήποτε είδους ή φύσης.
Επιπλέον ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του για να δημοσιεύσει, διανείμει, μεταδώσει ή κυκλοφορήσει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη διαφημιστική ή προωθητική πληροφορία ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι αισχρό, απρεπές, επαναστατικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό ή το οποίο υποκινεί ή έχει ως αποτέλεσμα να προκληθεί φυλετικό μίσος, διακρίσεις, απειλή ή αθέτηση σύμβασης.
5.7 Παρά το 5.1 παραπάνω, το Made in Greece μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή και την δημιουργία λογαριασμού και του σχετικού ψευδώνυμου χρήστη και κωδικού πρόσβασης σε οποιοδήποτε χρήστη για οποιαδήποτε λόγο.
5.8 Πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης από την Ελλάδα για να μπορείτε να δημοσιεύετε πληροφορίες στον Ιστοχώρο κάνοντας χρήση των εργαλείων που παρέχονται μέσω του Ιστοχώρου.
Η ιδιότητα σας σαν εγγεγραμμένος χρήστης από την Ελλάδα διέπεται από τις παραγράφους της ενότητας 5.
5.9 Καμιά σχέση αντιπροσωπείας πωλήσεων δεν δημιουργείται ανάμεσα σε οποιοδήποτε χρήστη και στο Madein-Greece, τους συνεργάτες μας, διευθυντές, στελέχη ή υπαλλήλους σαν αποτέλεσμα της προβολής στο Made in Greece οποιαδήποτε πληροφορίας του χρήστη.
5.10 Ο κάθε χρήστης με την παρούσα συνηγορεί, εγγυάται και συμφωνεί να
(α) Παρέχει το Made in Greeceμε αληθής, ακριβής, πρόσφατες και πλήρεις πληροφορίες οι οποίες να εμφανίζονται στον Ιστοχώρο.
(β) Διατηρεί και άμεσα τροποποιεί όλες τις πληροφορίες έτσι ώστε να είναι αληθής, ακριβής, πρόσφατες και πλήρεις.
Ο κάθε χρήστης με την παρούσα παραχωρεί ανέκκλητη, διαρκή, διεθνή και ατελώς, περαιτέρω μεταβιβάσιμη (μέσω πολλαπλών επιπέδων) άδεια στο Made in Greece για την εμφάνιση και τη χρήση όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί από έναν χρήστη σε συμφωνία με τους σκοπούς που έχουν τεθεί σε αυτή τη συμφωνία και να ασκεί τα πνευματικά δικαιώματα, τη δημοσιότητα και τα δικαιώματα βάσεων δεδομένων που έχετε στο εν λόγω υλικό ή τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε μέσα γνωστά σήμερα ή άγνωστα επί του παρόντος.
5.11 Κάθε Χρήστης συνηγορεί, εγγυάται και συμφωνεί ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα τρίτων μερών ή αδειών εμπορικού σήματος και τις άδειες και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι κάθε υλικό ή πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστοχώρο ή παρέχει στο Made in Greece ή επιτρέπει στο Made in Greece για να εμφανιστεί, ή τα προϊόντα που εκπροσωπούνται ως εκ τούτου, δεν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, ή είναι δημοσιευμένα με την άδεια του ιδιοκτήτη (ων) των εν λόγω δικαιωμάτων.
5.12 Κάθε Χρήστης συνηγορεί, εγγυάται και συμφωνεί ότι οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στο Made in Greece για προβολή στην ιστοσελίδα δεν πρέπει:
(α) να περιέχουν ψευδείς πληροφορίες ή να κάνουν δόλιες προσφορές ειδών ή να αφορούν την πώληση ή την απόπειρα πώλησης παραποιημένων ή κλεμμένων αντικειμένων ή στοιχεία των οποίων οι πωλήσεις ή / και διάθεση στο εμπόριο απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή με άλλο τρόπο προωθούν άλλες παράνομες δραστηριότητες,
(β) να είναι μέρος ενός σχεδίου για την εξαπάτηση των άλλων χρηστών του Ιστοχώρου ή για οποιοδήποτε άλλο παράνομο σκοπό,
(γ) να σχετίζονται με την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που παραβιάζουν ή άλλως υποκινούν ή ενθαρρύνουν την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου, εμπορικών μυστικών ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή απορρήτου,
(δ) να παραβιάζουν οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, ψήφισμα, διάταξη ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εκείνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών, την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την καταπολέμηση των διακρίσεων ή τη ψευδή διαφήμιση),
(ε) να είναι δυσφημιστικές, συκοφαντικές, παράνομα απειλητικές ή παράνομα ενοχλητικές,
(στ) να είναι άσεμνες ή να περιέχουν ή να συνάγουν οποιαδήποτε πορνογραφία ή την εμπορευματοποίηση του φύλου ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ή που με άλλο τρόπο προωθεί σεξουαλικό υλικό ή που αλλιώς είναι επιβλαβή για τους ανηλίκους,
(ζ) προώθηση των διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας,
(η) να περιέχουν υλικό το οποίο συνιστά παράνομη διαφήμιση ή παρενόχληση (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ανεπιθύμητη αλληλογραφία), εισβάλλουν στη μυστικότητα οποιουδήποτε ατόμου ή ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα, να εγείρουν αστική ευθύνη, ή παραβιάζουν οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό,
(θ) να προσελκύσουν επιχειρήσεις από οποιοδήποτε Χρήστες σε συνδυασμό με εμπορική δραστηριότητα που ανταγωνίζεται το Made in Greece,
(ι) περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλες καταστροφικές συσκευές και κωδικούς που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης, την παρέμβαση, την υποκλοπή ή την απαλλοτρίωση οποιουδήποτε λογισμικού ή εξαρτήματος υπολογιστή, δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών;
(ια) να συνδέουν άμεσα ή έμμεσα ή να περιλαμβάνουν περιγραφές αγαθών ή υπηρεσιών που απαγορεύονται βάσει της παρούσας συμφωνίας ή
(ιβ) να δημιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη για το Made in Greece.
5.13 Το Made in Greece διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό που εμφανίζεται στον Ιστοχώρο που θεωρεί ευλόγως ότι είναι παράνομο, θα μπορούσε να υποβάλει το Made in Greece σε ευθύνη, παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ή που αλλιώς βρίσκεται ακατάλληλο κατά τη γνώμη του Made in Greece.
Το Made in Greece διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί πλήρως με τις κυβερνητικές αρχές, ιδιώτες ερευνητές και / ή των ζημιωθέντων τρίτων μερών, στο πλαίσιο της έρευνας για κάθε υπόνοια ποινικής ή αστικής αδικίας. Περαιτέρω, το Made in Greece μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του χρήστη και τα στοιχεία επικοινωνίας, εάν ζητηθεί από μια κυβέρνηση ή όργανο επιβολής του νόμου, ένα ζημιωθέν τρίτο μέρος, είτε ως αποτέλεσμα μια κλήσης ή άλλης νομικής ενέργειας και το Made in Greece δεν θα είναι υπεύθυνο για ζημιές ή αποτελέσματα τους και ο χρήστης συμφωνεί να μην ασκήσει αγωγή ή οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του Made in Greece για τη δημοσιοποίηση αυτή. Σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα, το Made in Greece μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη όπως το Made in Greece κρίνει σκόπιμο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Συνέχεια Όρων Χρήσης

Madein-Greece © 2011 - 2020