Προϊόντα
Εταιρείες
Αγγελίες Πώλησης
Αγγελίες Αγοράς
 
v
Σύνθετη Αναζήτηση
Made in Greece
Διαχείριση
Ειδικά Ελληνικά Προϊόντα
Βοήθεια
Πληροφόρηση
Καλωσήλθατε! Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε
 
INTELPHONE Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης

INTELPHONE

TYPE INTD0900/ATED0900 Έκδοση Full

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το INTELPHONE είναι μία ηλεκτρονική συσκευή με την οποία μπορούμε να καλέσουμε 4 προκαθορισμένους αριθμούς, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, και είναι πολύ διαδεδομένη στο χώρο του ανελκυστήρα.
Το INTELPHONE είναι σχεδιασμένο για να πληρεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας EN 81-28 για τα συστήματα ασφαλείας στους ανελκυστήρες.
Η συσκευή είναι αυτόνομη και τροφοδοτείτε μόνο από την τηλεφωνική γραμμή (δεν χρειάζεται μπαταρίες ή άλλου είδους τροφοδοσία για τη βασική της λειτουργία).


ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EN81-28 :
  • Αυτόματη τηλεφωνική σύνδεση με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα από την καμπίνα.
EN81-28 4.1.1
EN81-28 4.1.7
· Δυνατότητα διαχείρισης άλλων εξωτερικών Συσκευών
EN81-28 4.1.2
· Λειτουργία χωρίς μπαταρίες ή άλλου είδους Τροφοδοσία.
EN81-28 4.1.3
· Πληροφόρηση κατάστασης συσκευής εντός του θαλάμου με οπτικό τρόπο.
EN81-28 4.1.4
  • Απόρριψη αδικαιολόγητου συναγερμού.
EN81-28 4.1.5
· Αποστολή ταυτότητας συσκευής με DTMF τόνους μέσω τηλεφωνικής γραμμής.
EN81-28 4.1.6
  • Δυνατότητα απόρριψης διακοπής επικοινωνίας.
EN81-28 4.1.7
  • Δυνατότητα αυτοελέγχου σωστής λειτουργίας.
EN 81-28 4.2.1
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
· Αυτόματη επικοινωνία με το πάτημα ενός κουμπιού.
· Αυτόματη λειτουργία κλήσεων μέσω εντολής ελέγχου.
· Αυτοέλεγχος με ρυθμιζόμενη χρονική περίοδο.
· Αποδοχή εξωτερικών κλήσεων
· Αναγνώριση κατειλημμένου ή δεν απαντά και αυτόματη κλήση επόμενου αριθμού.
· Ρύθμιση έντασηςμεγαφώνου.
· Είσοδο για φίλτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα).
· Ειδικές έξοδοι για πικτογράμματα.
· Αυτόματη ρύθμιση κέντρου ISDN.
· Αποστολή ταυτότητας μέσω DTMF τόνων.
· Προγραμματισμός από μακριά μέσω τηλεφωνικής κλήσης.
· Επικοινωνία μέσω DTMF τόνων με ειδικό τηλεφωνικό κέντρο.
· Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εντολής μέσω τηλεφωνικής κλήσης προς οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα).

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
· LINE’ κλέμα: Συνδέουμε τη γραμμή τηλεφώνου.
· BUTTON’ κλέμα: Χρησιμοποιείτε για την λειτουργία της συσκευής και συνδέουμε το κουμπί ‘Κώδων Κινδύνου’.
· SPEEDtrimmer: Ρυθμίζουμε την προτεραιότητα μεταξύ μεγαφώνου και μικροφώνου.
· CONTROL’ κλέμα: Είσοδος εντολής από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα) για έναρξη διαδικασίας κλήσης.
· Input κλέμα: είσοδος φίλτρου από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα).
· Picto 1 2 κλέμες: Έξοδοι για πικτογράμματα όποτε αυτά είναι απαραίτητα.
· - + κλέμες: τροφοδοσία για πικτογράμματα, λειτουργίας αυτοελέγχου και ρελέ για τις επαφές NCCNO.
· NCCNO κλέμες: επαφές από ρελέ που χρησιμοποιούνται για να δώσουμε μία εντολή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ.
«ΠΡΟΣΟΧΗ ως εναλλακτικός εξοπλισμός λήψης δεν μπορεί να είναι τερματικό με λειτουργία αυτομάτου τηλεφωνητή»
Αυτή είναι η κύρια λειτουργία του ‘INTELPHONE’.Αφού πατήσουμε το κατάλληλο πλήκτρο στον πίνακα λειτουργίας της καμπίνας(συνήθως αναγνωρίζεται σαν κώδων κινδύνου),η σύνδεση επιτυγχάνεται αυτόματα με ένα από τα 4 νούμερα που είναι αποθηκευμένα στο INTELPHONE.Για την αποθήκευση των τεσσάρων αριθμών βλέπε κεφάλαιο προγραμματισμός.
Το πλήκτρο κινδύνου θα πρέπει να μείνει πατημένο έως ότου ανάψει το κίτρινο led και ακούσουμε την επιλογή των αριθμών. Αυτό χρειάζεται περίπου 4 δευτερόλεπτα (τυχόν πατήματα του πλήκτρου κινδύνου που δεν έχουν σχέση με περίπτωση ανάγκης αγνοούνται).
Η συσκευή τότε αυτόματα καλεί τον αριθμό ανάγκης που είναι αποθηκευμένος στη θέση 1 (Μ1). Αν ο αριθμός είναι κατειλημμένος ή δεν απαντά τότε η συσκευή αρχίζει την επιλογή του επόμενου αποθηκευμένου αριθμού.
Τρεις προσπάθειες γίνονται διαδοχικά με τα νούμερα Μ1,Μ2,Μ3 και Μ4. Αν και οι 12 προσπάθειες αποτύχουν τότε η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας και θα πρέπει να επαναλάβουμε την διαδικασία εκκινήσεως.
Η διαδοχή των επιλογών είναι ως εξής :
<M1,M2,M3,M4,M1,M2,M3,M4,M1,M2,M3,M4>

Β) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Ακριβώς η ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω μπορεί να ξεκινήσει και με τον παρακάτω τρόπο :
Το σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα (ή κάποιο άλλο ηλεκτρονικό σύστημα) μπορεί να ξεκινήσει την ίδια αυτόματη σύνδεση όπως περιγράφεται παραπάνω μέσω της εφαρμογής τάσης 12V στις επαφές CONTROL της συσκευής.
Μέσω του βραχυκυκλωτήρα NO / NC επιλέγουμε την λειτουργία.
Α)Στην θέση ΝΟ η εκκίνηση γίνεται εάν δώσουμε τάση 12V στην κλέμα CONTROL.
Β)Στην θέση NC η εκκίνηση γίνεται εάν κόψουμε τάση 12V από την κλέμα CONTROL.
Γ) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΗΣΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (SELFTEST).
Η συσκευή θα ανοίξει μόνη της και θα αρχίσει η παραπάνω διαδικασία μέχρι να απαντήσει κάποιος από τους αριθμούς όπου και θα στείλει κωδικό selftest. Η χρονική περίοδος του κάθε πότε θα κάνει αυτοέλεγχο η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί (βλέπε κεφάλαιο προγραμματισμός).
Δ) ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
Με το INTELPHONE μπορούμε να δεχθούμε εξωτερικές κλήσεις από άλλα τηλέφωνα Η συσκευή απαντά στην κλήση εάν επιθυμούμε με από ορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων (βλέπε κεφάλαιο προγραμματισμός) και παραμένει ‘στην γραμμή’ για 6 λεπτά όπου μετά το πέρας τους θα κλείσει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Το INTELPHONE δεν δίνει ακουστικό σήμα (κουδουνισμός) για τις εισερχόμενες κλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρατηρηθεί η εισερχόμενη κλήση από κάποιον. Για να ξεκινήσει η επικοινωνία θα πρέπει να μιλήσει αυτός που καλεί.
Ε) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α)Στην περίπτωση που έχουμε καλέσει εμείς το INTELPHONE μπορούμε να τερματίσουμε την κλήση πληκτρολογώντας 1*.
ΣΤ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ
Κατά την διάρκεια επικοινωνίας, κατάσταση ομιλίας, με το INTELPHONE έχουμε τη δυνατότητα να το προγραμματίσουμε (βλέπε κεφάλαιο προγραμματισμός), να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε το ρελέ που είναι στη συσκευή (εφόσον υπάρχει τροφοδοσία 12v στις κλέμες + -) και να ρωτήσουμε ποιο είναι το ID της συσκευής.
Οι ειδικές εντολές είναι
1* κλείνει η γραμμή και διακόπτετε η οποιαδήποτε συνομιλία.
2* ρωτάμε το INTELPHONE για το ID του και αυτό μας απαντά με 4 DTMF τόνους (ID).
3* ενεργοποίηση του ρελέ που είναι στο INTELPHONE επαφές NCCNO.
4* απενεργοποίηση του ρελέ που είναι στο INTELPHONE επαφές NCCNO.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να μπορέσει να δώσει εντολή το ρελέ θα πρέπει να υπάρχει η τροφοδοσία 12ν στις κλέμες + - .H εντολή παραμένει για όση ώρα είναι ανοικτό το INTELPHONE.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Α) Από το πληκτρολόγιο της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η σύνδεση με το τηλεφωνικό κύκλωμα πρέπει να υφίσταται για να γίνει ο προγραμματισμός. Η διαδικασία προγραμματισμού διακόπτεται όταν η σύνδεση διακοπεί.
Πριν από κάθε είδος προγραμματισμού το INTELPHONE θα πρέπει να ανοίξει. Αυτό γίνεται αν πατήσουμε το πλήκτρο programPR’ που βρίσκεται στο πληκτρολόγιο όπου και ακούγεται στο μεγάφωνο το σήμα της γραμμής (ΟΤΕ).
Αν έχουμε εισάγει κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να τον πληκτρολογήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό. Ο κωδικός αυτός δεν είναι απαραίτητος εάν δεν τον εισάγουμε (ρύθμιση #089) ή όταν ο κωδικός είναι 0000.
Με κάθε παραδεκτή εντολή το INTELPHONE ενημερώνει τον χρήστη με 2 μπιπ (O.K.)
Μετά από κάθε ρύθμιση το INTELPHONE παραμένει ανοικτό και περιμένει καινούρια εντολή. Δεν χρειάζεται να ξαναπατήσουμε το πλήκτρο ‘PR
Με το πλήκτρο PR μπορούμε να κλείσουμε την συσκευή οποιαδήποτε στιγμή μόνο κατά τον προγραμματισμό.
Κατά την διάρκεια του προγραμματισμού από το τηλέφωνο ακούμε τα σήματα του ΟΤΕ. και του ήχους του πληκτρολογίου. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα σήματα του ΟΤΕ. Αυτό που έχει σημασία είναι το κίτρινο LEDνα είναι αναμμένο.
Β) Εξ’ αποστάσεως καλώντας την συσκευή

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να γίνει αυτού του είδος ο προγραμματισμός θα πρέπει να καλέσουμε το INTELPHONE.
Μόλις απαντήσει μας στέλνει με DTMF τόνους το ID του και αυτομάτως μπαίνει σε κατάσταση ομιλίας.
Από αυτό το σημείο μπορούμε να εισάγουμε τις ειδικές εντολές (βλέπε ΣΤ. περιγραφή λειτουργίας) ή να μπούμε στην κατάσταση προγραμματισμού.
Για να μπούμε στην κατάσταση προγραμματισμού , θα πρέπει να εισάγουμε τον κωδικό πρόσβασης και εφόσον είναι σωστός (απαντάει με 2 τόνους DTMF Ο.Κ.) μπορούμε να συνεχίσουμε στον προγραμματισμό. Αν ο κωδικός είναι λάθος το INTELPHONE απαντάει με 1 τόνο DTMF και θα πρέπει να ξαναγίνει προσπάθεια εισαγωγής του εάν θέλουμε να συνεχίσουμε.
Η εισαγωγή του κωδικού γίνετε προσθέτοντας πριν και μετά τον τετραψήφιο αριθμό τον χαρακτήρα #. Είναι δηλαδή της μορφής #nnnn#.
Αφού έχουμε κάνει την σωστή επιλογή του κωδικού, έχουμε εισέλθει αυτομάτως στο πεδίο προγραμματισμού απ’ όπου μπορούμε να προγραμματίσουμε το INTELPHONE.
Εάν θέλουμε να γυρίσουμε στο προηγούμενο πεδίο από αυτό του προγραμματισμού (πεδίο ειδικών εντολών) πληκτρολογούμε 1.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
Α) Από το πληκτρολόγιο της συσκευής
Β) Εξ’ αποστάσεως καλώντας την συσκευή
Μνήμη 1 :
S 1 (O.K.) ’νούμερο τηλεφώνου’ S (O.K.)
# 1 (O.K.) ’νούμερο τηλεφώνου’ # (O.K.)
Μνήμη 2 :
S 2 (O.K.) ’νούμερο τηλεφώνου’ S (O.K.)
# 2 (O.K.) ’νούμερο τηλεφώνου’ # (O.K.)
Μνήμη 3 :
S 3 (O.K.) ’νούμερο τηλεφώνου’ S (O.K.)
# 3 (O.K.) ’νούμερο τηλεφώνου’ # (O.K.)
Μνήμη 4 :
S 4 (O.K.) ’νούμερο τηλεφώνου’ S (O.K.)
# 4 (O.K.) ’νούμερο τηλεφώνου’ # (O.K.)
(ΟΚ σημαίνει 2 μπιπ )
Με αυτό τον τρόπο τα απαραίτητα νούμερα τηλεφώνου αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του INTELPHONE (M1,M2,M3 και M4).
Στην περίπτωση λανθασμένου χειρισμού κλείστε το τηλέφωνο πατήστε πλήκτρο ‘PR” και επανεκκινήστε την διαδικασία προγραμματισμού.
Και οι 4 θέσεις μνήμης θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να κατέχουν κάποιο νούμερο. Εάν μόνο ένας αριθμός είναι διαθέσιμος τότε θα πρέπει να τοποθετείται και στις τέσσερις μνήμες.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Όταν το INTELPHONE συνδεθεί σε NetMod της Intracom θα πρέπει πρώτα να έχει εγκατασταθεί το νεότερο Firmware (λογισμικό συσκευής NetMod). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Intracom ή επισκεφτείτε τη δικτυακή τοποθεσία www.intracom.gr.
Για σύνδεση σε ISDN πρέπει πρώτα να απενεργοποιηθεί η καθυστέρηση απόλυσης (βλέπε ειδικές λειτουργίες)
Για σύνδεση σε εσωτερικό τηλεφωνικό κέντρο, πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος λειτουργίας πρώτα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα καλέστε το service.
Το INTELPHONE είναι μία συσκευή ανοιχτής ακρόασης, και δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία μεγαφώνου και μικροφώνου
ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Θα πρέπει πρώτα να έχει ανοίξει η συσκευή πατώντας το πλήκτρο ‘PR’.

#080 : Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου
Με 1 αυξάνει ένταση.
Με 2 μειώνει ένταση.
Μετά την επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε * για αποθήκευση.
Εργοστασιακή ρύθμιση στο < 50% >.
#081n : Αριθμός κουδουνισμάτων για απάντηση όταν το καλούν
n = ένας αριθμός από το 0 έως το 9
Ο αριθμός αυτός δηλώνει πόσες φορές θα κουδουνίσει η συσκευή μέχρι απαντήσει όταν την καλούμε
Με τοποθέτηση του αριθμού 0 η συσκευή δεν απαντά
Εργοστασιακή ρύθμιση < 1 >.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή Θα στείλει σήμα ok
#082 : Ρύθμιση του ‘ISDN’ (απενεργοποίηση της καθυστέρησης απόλυσης).
Το INTELPHONE ανοίγει και καλεί αυτόματα τον κωδικό **71# για να ακυρώσει την καθυστέρηση απόλυσης.
Η συσκευή στείλει σήμα ok μετά από 1 δευτερόλεπτο.
#083 : Ρύθμιση του ‘ISDN’ (αποδοχή χρόνου ‘flash’)
Το INTELPHONE ανοίγει και καλεί αυτόματα τον κωδικό **25*20#, για να ρυθμίσει την αποδοχή χρόνου ‘flash’ μικρότερο από 200 msec.
Η συσκευή στείλει σήμα ok μετά από 1 δευτερόλεπτο.
#084x : Επιλογή τερματισμού κλήσης κατά τη διάρκεια επικοινωνίας (πράσινο λαμπάκι αναμμένο).
Με x = * ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τερματίζει την κλήση, κατά την διάρκεια επικοινωνίας (πράσινο λαμπάκι αναμμένο) εάν το κουμπί πατηθεί πάνω από 3 δευτερόλεπτα.
Με x = # η επιλογή απενεργοποιείτε..
Εργοστασιακή ρύθμιση < απενεργοποιημένη λειτουργία>.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή θα στείλει σήμα ok.
#085x : Επιλογή αποδοχής εισόδου φίλτρου.
Με x = * ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την είσοδο του φίλτρο και να επεμβαίνει αυτό όπου ορίζει ο κανονισμός.
Μεx = # η επιλογή απενεργοποιείτε..
Εργοστασιακή ρύθμιση < απενεργοποιημένη λειτουργία>.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή θα στείλει σήμα ok.
#086x : Επιλογή αυτόματης αποστολής ID ταυτότητας INTELPHONE.
Με x = * ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την αυτόματη αποστολή της ID ταυτότητας του INTELPHONE όταν έρθει σε κατάσταση ομιλίας (speak) ή όταν απαντά όταν το καλούνε.
Με x = # η επιλογή απενεργοποιείτε.
Εργοστασιακή ρύθμιση < ενεργοποιημένη λειτουργία>.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή θα στείλει σήμα ok.
#087n : Αριθμός ημερών για αυτοέλεγχο (selftest)
(Για να λειτουργήσει αυτή η επιλογή είναι απαραίτητη η παροχή τροφοδοσίας 12v στις κλέμες + -).
Βάζουμε έναν αριθμό από το 0 έως το 9
n = αριθμός που δηλώνει μετά από πόσες ημέρες θα καλέσει η συσκευή και θα δώσει κωδικό αυτοελέγχου.
Με τοποθέτηση του αριθμού 0 η συσκευή δεν κάνει αυτοέλεγχο.
Εργοστασιακή ρύθμιση < 3 >.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή Θα στείλει σήμα ok
#088nnnn : Αλλαγή τηςID ταυτότητας INTELPHONE.
nnnn= 4 αριθμοί οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν το ID
Εργοστασιακή ρύθμιση < 0000 >.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή θα στείλει σήμα ok.
#089nnnn: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στις ρυθμίσεις τουINTELPHONE.
nnnn= 4 αριθμοί οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν το κωδικό πρόσβασης στις ρυθμίσεις του INTELPHONE.
Όταν ο κωδικός είναι 0000 δεν ζητείται για να κάνουμε ρυθμίσεις στο INTELPHONE.
Όταν ο κωδικός είναι διαφορετικός από 0000 τότε είναι απαραίτητη η εισαγωγή του για την εισαγωγή στις ρυθμίσεις της συσκευής. Στην περίπτωση λάθος κωδικού η συσκευή θα κλείσει.
Εργοστασιακή ρύθμιση < 0000 >.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή θα στείλει σήμα ok.
#090x : Επιλογή τονικού ή παλμικού συστήματος.
Με x = * επιλογή παλμικού συστήματος
Με x = # επιλογή τονικού συστήματος.
Εργοστασιακή ρύθμιση < τονικό σύστημα>.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή θα στείλει σήμα ok.
#091n : Αριθμός δευτερολέπτων μεταξύ 1ου και 2ου ψηφίου καλούμενου αριθμού
n= ένας αριθμός από το 1 έως το 9.Ο αριθμός αυτός δηλώνει πόσα δευτερόλεπτα θα μεσολαβήσουν μεταξύ 1ου και 2ου ψηφίου όταν γίνεται η επιλογή του αριθμού.
Εργοστασιακή ρύθμιση < 1 >.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή θα στείλει σήμα ok.
#092n : Αριθμός καλεσμάτων καλούμενου αριθμού
n= ένας αριθμός από το 1 έως το 9.Ο αριθμός αυτός δηλώνει πόσα καλέσματα θα κάνει το intelphoneστον καλούμενο αριθμό μέχρι να πάρει τον επόμενο αριθμό.
Εργοστασιακή ρύθμιση < 6 >.
Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή θα στείλει σήμα ok.
#08i : Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής και σβήνει τους 4 αποθηκευμένους αριθμούς.
Η συσκευή θα στείλει σήμα ok και μετά από 3 δευτερόλεπτα θα ξαναστείλει οκ.
Φίλτρο ανεπιθύμητων συναγερμών
Η συσκευή με την κατάλληλη συνδεσμολογία μπορεί να απορρίπτει του ανεπιθύμητους συναγερμούς.
Περίπτωση ανεπιθύμητου συναγερμού έχουμε όταν ο ανελκυστήρας κινείται και πρόκειται να σταματήσει κανονικά και όταν ο ανελκυστήρας είναι σταματημένος σε όροφο με ανοιχτή πόρτα.
Βεβαίως όταν ο ανελκυστήρας είναι σε κατάσταση συντήρησης καμία παρεμπόδιση κλήσεως ανάγκης δεν πρέπει να γίνεται από το φίλτρο.
Για να μπορεί η συσκευή να κάνη την λειτουργία φίλτρου χρειάζεται μια εντολή 12 volt στην κλεμα INPUT της συσκευής. Όταν υπάρχει η τάση 12 VOLT το τε η συσκευή δεν κάνει κλήση.
Την εντολή 12 volt πρέπει να την δώσει ο πίνακας του ανελκυστήρα στην συσκευή.
Το μέσον με το όποιο ο πίνακας δίνη την εντολή 12 volt φίλτρου πρέπει να συμμορφώνεται με την παράγραφο 13.2.2 και 14.1.2.1.3 του προτύπου ΕΝ81.1 και ΕΝ81.2

Πίνακας ανελκυστήρα


INTELPHONE
είσοδος INPUT
REVISION


12-24 VOLT


Η REVISION πρέπει να διακόπτει την τάση 12VOLT κατά την διάρκεια συντήρησης
συνδεσμολογία φίλτρου

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται με τον ανελκυστήρα
Ο εγκαταστάτης πρέπει να πληροφορεί τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης σχετικά με τα ακόλουθα:
την ανάγκη για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης να διασφαλίζει ότι ο ανελκυστήρας διαθέτει σύνδεση
με μια υπηρεσία επέμβασης,
πληροφορίες που πρέπει να μεταβιβαστούν στην υπηρεσία επέμβασης, βλέπε 5.3,
την ανάγκη να διατηρείται ο εξοπλισμός συναγερμού ανά πάσα στιγμή σε λειτουργική κατάσταση,
ώστε να παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία με μια υπηρεσία επέμβασης,
την ανάγκη να θέτει την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας, όποτε η αμφίδρομη επικοινωνία είναι εκτός
λειτουργίας,
τον περιοδικό έλεγχο της φωνητικής απόκρισης που προέρχεται από την υπηρεσία επέμβασης,
χρησιμοποιώντας τη διάταξη / τις διατάξεις έναρξης συναγερμού (μη αυτόματη δοκιμή), βλέπε
επίσης ΕΝ 13015:2001, 4.3.2.16.α),
πληροφορίες για τη χρήση των συστημάτων συναγερμού,
τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης για το σύστημα συναγερμού,
πληροφορίες για το πως να αλλάζει τις παραμέτρους τηλεφωνικής κλίσης π.χ. τους αριθμούς κλίσης,
όταν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό συναγερμού.
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης στην
υπηρεσία επέμβασης
Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης πρέπει να πληροφορεί την υπηρεσία επέμβασης σχετικά με τα ακόλουθα:
τις γενικές οδηγίες / πληροφορίες του εγκαταστάτη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απαιτήσεις
αυτού του προτύπου,
την ανάγκη εγκατάστασης μιας μόνιμης αμφίδρομης επικοινωνίας, που να επιτρέπει επαφή με τους
εγκλωβισμένους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κανονικής συνομιλίας με αυτούς
και πληροφόρησής τους σχετικά με την πορεία της επιχείρησης απεγκλωβισμού τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πέραν της επίσημης γλώσσας ή γλωσσών (βλέπε ΕΝ 81-1:1998, 0.2.5 και ΕΝ 81-2:1998, 0.2.5), ο
ιδιοκτήτης της εγκατάστασης μπορεί να απαιτήσει την ανθρώπινη απόκριση σε κάποια πιο συγκεκριμένη
γλώσσα ή γλώσσες,
τις πληροφορίες που παρέχονται από τον εγκαταστάτη σχετικά με τη διεπαφοδότηση του
συστήματος συναγερμού,
τους περιοδικούς ελέγχους,
τις αυτόματες δοκιμές,
τη διεύθυνση από την οποία προέρχεται ο συναγερμός, συμπεριλαμβανομένης και της θέσεως του
ανελκυστήρα,
την οργάνωση του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης διαθεσιμότητας της
υπηρεσίας επέμβασης, π.χ. εντός του 24ώρου,
την περιγραφή των μέσων πρόσβασης προς τον εγκλωβισμένο χρήστη ή χρήστες,
τους όποιους ιδιαίτερους κινδύνους, σε σχέση με την είσοδο στο κτίριο και την πρόσβαση στην
εγκατάσταση,
την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ των εξοπλισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η
πλήρης και ορθή λήψη και αναγνώριση του συναγερμού / των συναγερμών, πριν σταλεί η βεβαίωση
λήψης στον εξοπλισμό συναγερμού,
τα χρονικά όρια της ηλεκτρικής τροφοδότησης έκτακτης ανάγκης προς το σύστημα συναγερμού.
Δοκιμή πριν την έναρξη λειτουργίας
«ΠΡΟΣΟΧΗ ο εγκαταστάτης πρέπει να κάνη δοκιμή μετά την εγκατάσταση.
Οι δοκιμές πριν την έναρξη λειτουργίας πρέπει να καλύπτουν τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξέταση και η δοκιμή όλης της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα
της σειράς ΕΝ 81

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η οδηγία 99/5/EC περιγράφει ότι “Κατά την κρίση του κατασκευαστή, η συμμόρφωση της συσκευής με τις απαραίτητες απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 3(1)(a) και (b) μπορούν να αποδειχθούν μέσω των διαδικασιών που ορίζονται στις οδηγίες 73/23/EEC και 89/336/EEC.’’
Οι συσκευές τηλεπικοινωνίας οι οποίες δεν κάνουν χρήση φάσματος ράδιοτηλεπικοινωνίας και μπορούν να λάβουν μέρος πληροφορίας, πρέπει να υποβληθούν στις διαδικασίες που περιγράφονται σε οποιοδήποτε από τα παραρτήματα II, IVorV κατά την κρίση του κατασκευαστή.

Σχετικά με τα πρότυπα αρμονικών

Για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (οδηγία 89/336/EEC)

Έλεγχοι
Πρότυπα
Φορέας

Εκπομπή
EN 55022/ΕΝ12015
Anco Lab 1/12/2003
Ατρωσία
EN 55024/ΕΝ12016
Anco Lab 1/12/2003
ESD
EN 61000-4-2
EMC HELLAS 0044 15/09/2003
Injected Curent
EN 61000-4-6
EMC HELLAS 0044 15/09/2003
Μαγνητικό Πεδίο
EN 61000-4-8
EMC HELLAS 0044 15/09/2003
Συνεχόμενος εκπεμπόμενος θόρυβος
EN 61000-4-3
Anco Lab 1/12/2003
Εκπομπές κυμάτων
EN 61000-4-5
EMC HELLAS 0044 15/09/2003
Fast transient
EN 61000-4-4
EMC HELLAS 0044 15/09/2003

Για την ασφάλεια (Directive73/23/EC) ΑΝΚΟ ΑΕ 20/12/2003

EN 60950 § 2.1.4,2.2.3,6.1,6.2,6.2.1,6.2.1.1,6.3.1,6.3.2

Για την αποδοτικότητα Αρ. Πιστοποιητικού 2667 17/10/2003 ΟΤΕ ΑΕ

TBR21, TBR38 KAI ETS300-001
Για το EN 81-28
4.1.1 Alarms Compliance
4.1.2 End of alarm Compliance
4.1.3 Emergency electrical power supply Compliance
4.1.4 Information in the lift car compliance
4.1.5 Alarm filtering *
4.1.6 Identification **
4.1.7 Communication Compliance
4.2. TECHNICAL CHARACTERISTICS Compliance
5 informations
6 initialtest
7 marking

* μέσο ρελέ από τον πίνακα ελέγχου

** μέσο αναγνώριση κλήσης ή από την συσκευή ΙΝΤ0101

Η συσκευή INT0101 είναι ένα σύστημα που παράγουμε εμείς και παίρνει πληροφορίες από το INTELPHONE και τις μεταφέρει στον Η/Υ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

DECLARATION OF CONFORMITY
ΔΗΛΩΣΗΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ManufacturersName Όνομα κατασκευαστή
E. PELEKIS and Co E. ΠΕΛΕΚΗΣκαιΣΙΑOE
ManufacturersAddress Διεύθυνση Κατασκευαστή
Hr. Karvouni 27- AHARNAI Χρ. Καρβούνη 27 – ΑΧΑΡΝΑΙ
Declares that the product: Emergency Lift Telephone
Δηλώνει, ότι το προϊόν: Τηλέφωνο ανάγκης για Ανελκυστήρα
Product Name: INTELPHONE”
Ονομασία: INTELPHONE”
SERIALNumber(s): FROM TO
Product types / Κωδικοί Προϊόντος: INTD0900/ ATED0900
Conforms with the essential requirements of the emc directive 89/336/EC and the Radio & Telecommunications Terminal Equipment directive 1999/5/EC and satisfies all the applicable standards to the product within this directives as follows:
Συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας emc 89/336/EK και της οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού & Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 1999/5/ΕK (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2002) και ικανοποιεί όλα τα πρότυπα που εφαρμόζονται για το προϊόν όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:
Signature /Υπογραφή


For INTELCO Electronics
V. PELEKIS
     
   
Πληροφορίες Προμηθευτή
  Ε Πελέκης και Σια ΟΕ
  [Αχαρναί - Αθήνα]
 
  Τύπος Ελληνικής Εταιρείας:
  Παραγωγός, Χονδρέμπορας  
 
Στοιχεία επικοινωνίας
 
 
Online Showroom9 Ελληνικά Προϊόντα
7 σχετικά προϊόντα από τον ίδιο Προμηθευτή
 
   
 
 
Λεπτομέρειες Προϊόντος
Χώρα Προέλευσης:Ελλάδα
Επικοινωνήστε μέσω της φόρμας μας, κερδίζοντας αξιοπιστία, ταχύτητα και έκπτωση σε πολλές περιπτώσεις
Φόρμα Επικοινωνίας
Τίτλος:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:*  
Όνομα Εταιρίας:*  
Διεύθυνση:
Πόλη:
Χώρα:*  
ΤΚ:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Από (Email):*    
Προς:
Θέμα:*   
Μήνυμα:*  
Κωδικός Ασφαλείας:*
Captcha image
Show another codeαλλαγή εικόνας
* υποχρεωτικό πεδίο
Ένα αντίγραφο του μηνύματός σας θα αποσταλεί στο e-mail σας.
Madein-Greece © 2011 - 2020